Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

— Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. — Kent gij, kent gij, dien Jezus niet ? — Die om ons te redden, den hemel verliet ?

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, — En d'englen zij zingen voort durend Zijn lof. — O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan : Dan hieven wij juichend den jubeltoon aan: — Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer, — Want Gij | ^ zijt der menschen en englen Heer I

kjr' 8. GEZANG 39. Jezus neemt de zondaars aan, — Roept dit troostwoord toe aan allen, — Die van 's levens rechte baan, — Op den dwaalweg zijn vervallen.

— 't Rechte pad leert Hij hen gaan ; — Jezus neemt de zondaars aan. ^4li

2. Als een Herder wil Hij trouw, — 't Schaap, in een woestijn aan 't dwalen, — Daar 't zich zelf verliezen zou, — Van den doolweg wederhalen, Brengen op de rechte baan: — Jezus neemt de zon daars aan!

9. Ik zie een poort wijd open staan, Waardoor het licht komt stroornen — Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, — «Om vrede te bekomen.

Koor: Genade Gods, zoo rijk en vrij!

— Die poort staat open ook voor mij. — Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

Sluiten