Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Die open poort laat d'ingang vrij — Aan wie komt binnenvlieden, — Aan rijk en arm, aan u en mij — Komt Jezus vrede bieden.

3. Die open poort leidt tot Gods troon,

— Ga door; laat niets u hindren; — Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,

— Die God biedt aan Zijn kindren.

10. Zondaar, wie gij wezen moogt, — Bij het kruis is plaats! — Plaats bij Die uw tranen droogt, — Bij Zijn kruis is plaats! Zeg het aan uw Heiland vrij, — Wat uw lot en vreeze zij, — Helper, die u redt is Hij, — Bij Zijn kruis is plaats!

2. Haast u, zwerver, draal niet meer,

— Bij het kruis is plaats! — Zoek een schuilplaats bij den Heer — Bij zijn kruis is plaats! — Welk een last uw schouder torscht, — Zondaars noodt de Vredevorst,

— Plaats hun gunnend aan Zijn borst!

— Bij Zijn kruis is plaats!

3. Blijde boodschap, woord van heil: — Bij het kruis is plaats! — Roemt een liefde zonder peil, — Bij het kruis is plaats! — Hoeveel komen, altijd meer.

— Allen noodt en bidt de Heer - Zaligmaken is Zijne eer; — Bij Zijn kruis is plaats!

11. Zondaar, zoekt gij rust en vrede, — Levenslust en stervensmoed? — Niets deelt u de wereld mede, —- Alles vindt ge aan Jezus' voet!

Sluiten