Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Ga niet alleen door 't leven: — Die last is u te zwaar; Laat Eén u sterkte geven, — Gaat tot uw Middelaar! — Daar is zóó veel te klagen, — Daar is zooveel geween — En zooveel leeds te dragen, — Ga niet alleen! bis.

2. Ga niet alleen; uw Koning — Wil komen in uw hart. — Ach, geef het Hem ter woning, - Hoe stilt Hij dan uw smart! — Wie kan er tranen drogen — Als Jezus? Immers geen! — Richt dan de treurende oogen — Naar Jezus heen! bis.

3. O, armen, droeven, blinden. — De hoofden opgericht! — Laat u door Jezus vinden; Zijn last is zacht en licht. — Daar is zooveel te dragen, — Daar is zooveel geween — Ach, wilt dan niet vertragen! — Naar Jezus heen! bis.

14. Geeft Jezus eer ! Die de Hope is der zondaars, — Heerlijke naam, der verloornen behoud! — Komt zonder aarz'len, treedt allen nu nader! — Hij toont ons God als een liefhebbend Vader. — Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis.)

2 Geeft Jezus eer! Waar zijn naam wordt verheven — Vlieden de duiv'len en vallen terneer. — Zijn heerlijk licht, waar de eng'len in leven, — Doet alle werkers der duisternis beven, — Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis.) 3. Geeft Jezus eer! 'k Wil mijn leven Hem wijden; — 'k Leef nu voor Hem,

Sluiten