Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mijzelven niet meer. — Hem wil ik volgen, voor Hem wil ik strijden, — Breng 't mij ook smaadheid, vervolging of lijden. — Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis.)

15. Rots der eeuwen, troost in smart, — Laat mij schuilen aan uw hart! — Laat het water en het bloed, — Dat uw open zijde ontvloeid', — Zijn een dubbele artsenij, — Die mij maakt van zonde vrij.

2. Hoe 'k mijn zonden ook beschrei — Of hoe groot mijn ijver zij, - Dit zal niets mij baten, neen ! — Gij moet redden. Gij alleen! — 'k Klem, vermoeid en zwaar belast, — Hulploos aan Uw kruis mij vast.

3. Als eens 't uur van sterven slaat — En mijn oog zich sluiten gaat, — Als 'k van 't aardsche stof ontdaan, —Dan voor Uwen troon moet staan, —~ Rots der eeuwen, troost in smart, — Laat mij schuilen aan Uw hart !

16. Ik heb den vasten grond gevonden,

— Waarin mijn anker eeuwig hecht, — Den grond in Jezus1 bloed en wonden, — Vóór 's werelds aanvang reeds gelegd.— Die grond zal onverwrikt bestaan, — Schoon aard en hemel ondergaan.

2. God wil niet, dat wij gaan verloren,

— En schonk tot redding ons Zijn Zoon,

— Dies werd Hij mensch, Gods Eengeboren, — En voer straks op tot 's hemels

Sluiten