Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troon; — En Hij, met onzen nood begaan, Klopt nu gedurig bij U aan.

3. O diepte die der wereld zonden — Door Jezus' dood verslonden heeft! — Nu is der zielen wond verbonden. — Wie zal verdoemen ? — Jezus leeft, — Wiens offerbloed bestendig pleit: — „Barmhartigheid ! Barmhartigheid p

4. Op dezen grond slechts wil ik bouwen;

— Zoolang ik op deez' aarde woon, — Blijft dit de rots van mijn vertrouwen; Dan juich ik eens voor 's Hoogsten troon,

— Om 't heil, door Christus mij bereid:

— „O, diepte van barmhartigheid M

17. O zee van Gods liefde, zoo peilloos en wijd, — Verlossing, zoo grensloos voor mij hier bereid; O vloed van genade, zoo rijk en zoo vrij. — Gij stroomt toch voor allen, (3 maai) stroom ook over mij. Koor : 'k Hoor hemelstemmen ruischen,

— Des heilstrooms golven brqischen, — Ik werp mij in dien heilstroom, — Halleluja, prijst den Heer!

2 Gezegende Jezus, iet op mijn geschrei;

— Vertoef niet, kom, schep een nieuw hart ook in mij, — Nooit zeg Uw mond: neen; of het soms ook zoo schijn, — O wasch mij, en witter dan sneeuw zal ik zijn.

3. Gezegende Jezus, dit smeek ik van U:

— Ik wacht aan Uw voeten, o, geef het mij nu! — 't Geloof ziet Uw bloed als

Sluiten