Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zegefontein ; — O waSch mij, en witter dan sneeuw zal ik zijn.

(8. Jezus, zie mij aan Uw voet; — Niets dan Uw bloed kan redden; — Geef mij rust voor 't bang gemoed! — Niets dan Uw bloed kan redden !

Koor: Neen, neen! niets breng ik, o Heer! — Maar in 't geloof klem ik mij — Aan Uw kruis, o Lam van GÖd ! — Niets dan Uw bloed kan redden!

2. Zie mij vol van schuld en smart ! Niets dan Uw bloed kan redden ! — Geeft Uw vrede mij in 't hart! - Niets dan Uw bloed kan redden !

3. Eigen pogen baat mij niet: — Niets dan Uw bloed kan redden! — Anders niets, dat redding biedt. — Niets dan Uw bloed kan redden!

19. 'k Ben reizend naar die stad, — Waar Christus 't licht zal zijn, — Om eeuwig daar te zijn bij Hem, — Bevrijd van zorg en pijn.

Koor i Geen smart meer daar omhoog ! (bis) M God zelf wischt daar de tranen droog. —Geen smart meer daar omhoog.

2. Al 't schoone op aarde kleeft — De vloek der zonde aan ; — Maar in die reine stad kan nooit — De zonde binnengaan.

3. Daar is geen dood, geen rouw, — Geen leed, geen zielsangst meer; — Maar eeuwge blijdschap wacht de ziel Daar boven bij den Heer.

Sluiten