Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Daar is de strijd voorbij; — Daar wacht de gloriekroon; — Daar vindt de ware strijder rust, — En God zelf is zijn loon

20. Neem, Heer, mijn beide handen — En leidt Uw kind, — Tot ik aan eeuwge stranden — De ruste vind. — Te zwaar valt me elke schrede — Als 'k U verlaat!

— O, neem mij met U mede, — Daar waar Gij gaat.

2. O, doe genade ervaren — Aan 't bevend hart, — En breng het tot bedaren,

— Bij vreugde en smart! — Laat me aan Uw voeten rusten, — Mij, hulp'loos kind,

— Vei trouwen en berus eri^ - Voor de uitkomst blind.

3. En blijft me ook soms verborgen Uw groote macht, — Gij voert mij tot den morgen — Ook door den nacht! — Neem dan mijn beide handen, En leid Uw kind, — Tot ik aan de eeuw'ge stranden. — De ruste vind !

21. GEZANG 273. Beveel gerust Uw wegen, Al wat u 't harte deert. — Der trouwe hoed' en zegen — Van Hem, die 't al regeert; — Die wolkenvlucht en winden — Wijst spoor en loop en baan, — Zal ook wel wegen vinden, — Waarlang^ uw voet kan gaan.

2. Laat Hem besturen, waken l — 't ïs wijsheid wat Hij doet, — Zóó zal Hij alles maken, — Dat g' u verwondren moet.

— Als Hij, die alle macht heeft, — Met

Sluiten