Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft; — Leid Gij mij voort! — Steun Gij mijn schreên! niet 't ver verwijderd oord — Verlang'kte zien; leid stap voor stap mij voort!

2. Ik was voorheen zoo niet; 'k vroeg niet naar U; — Leid Gij mij voort! — Ik koos en zag zoo gaarn mijn pad, maar nu — Leidt Gij mij voort! —Toen minde ik pracht en praal, en altijd weer — Verwon mijn trots; gedenk 't verleên niet, Heer!

3. Lang reeds ervoer 'k Uw kracht; schenk mij die nog, — En leid mij voort—Door woeste plaatsen, door de waat'ren, tot

— De morgen gloort! — Dan wijkt de nacht en zie 'k de dierb'ren weer, — Die 'k hier eens minde en weervind bij den Heer

25. Jezus! dien mijn ziel bemint, — 's Levens stormen loeien, Heer! —O beveilig mij, Uw kind, — Leg mij aan Uw boezem neêr; — Als de golven woedend slaan, — Tegen rotsen op en neer, — Laat mij aan Uw zij dan staan, — Tot de storm voorbij is, Heer!

2. Andere toevlucht ken ik geen; — Hulploos kom ik tot U vliên, — Laat, o laat mij niet alleen, — Wil mij steeds Uw j hulpe biên ! — Als de zondelast mij drukt,

— Zend mij Uw verlossing neêr; — Ben ik zwak en neêrgebukt, — Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

Sluiten