Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. 'k Heb geloofd - en daarom zing ik,

— Daarom zing ik van gena. — Van ontferming en verlossing, — Door het bloed van Golgotha. — Daarom zing ik U, die stervend — Alles, alles hebt volbracht, — Lam Gods, dat de zonden wegneemt, — Lam van God, voor ons geslacht 1

2. 'k Heb geloofd - en daarom hooger, Hooger dan Calvarie's top. -— Zie ik boven lucht en wolken, — Hoogepriester tot U op; — Die in 't ware tabernakel

— Voor Gods aanschijn t'allen tijd, —

— Als haar Hoofd voor Uw gemeente —

— Strijdend bidt en biddend strijdt.

27. Er komen stroomen van zegen, — \ Dat heeft Gods woord ons beloofd! — Stroomen, verkwikkend als regen, —

— Vloeien tot elk, die gelooft.

Koor: Stroomen, van zegen, — Komen als plasregens neer. — Nu vallen drupplen reeds neder — Zend ons die stroomen, o Heer!

2. Er komen stroomen van zegen; — Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn, - Op de valleien en bergen — Zal er nieuw leven dan zijn

3. Er komen stroomen van zegen — Zend ons dien Heilstroom nu neer, — Geef ons die groote verkwikking, — Geef z'on$ voortdurend, o Heer!

Sluiten