Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terneer gedrukt door zorg, — Dierb're Heiland ! onze Toevlucht! —Gij zijt onze Hulp en Borg! — Als soms vrienden ons verlaten — Gaan wij biddend tot den Heer, — In Zijn armen zijn wij veilig,

— Hij verlaat ons nimmer meer.

34. Breng mij d'aloude tijding, — De tijding van Gods troon, Van Jezus* zondaar's liefde, — De liefde van Gods Zoon; — O, breng ze mij eenvoudig. Als aan een zeer klein kind, Want ik ben zwak en moede — Tot dwalen steeds gezind.

Koor: Breng mij d'aloude tijding, (3 keer), — Van 't tieil in Jezus bloed.

2. Breng mij die tijding duid'lijk, — Hoe mij de Heiland zocht; — Vertel mij van verlossing, ^ Door Jezus' bloed gewrocht ; — Spreek daarvan vroeg en spade, — Want ik vergeet zoo ras; — Geen morgendauw wijkt sneller — Van 't heerlijk lentegras.

3. Breng mij die tijding zachtkens. — In diepen ernst van toon; | Gedenk ik ben de zondaar. — Voor wien God .gaf Zijn Zoon! — Breng mij die tijdingdaag'lijks

— Weerhoud toch niets daarvan ; — Breng mij de volle tijding, — Die zielen troosten kan.

35. Als de Heiland zal verschijnen — In glorie op aard ; — Met de Zijnen, al de Zijnen — Rondom Hem geschaard:

Sluiten