Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der hope, — Meer roem in Uw eer; — Meer tranen van rouwe - als zonde mij tart; — En meer onderwerping 7- In d ure van smart.

38. De Geest strijdt o, zondaar! — En zoekt uw behoud; Hij klopt aan uw harte —Zoo hart en zoo koud. — Weersta dan dien geest niet — Die heden nog staat; — Wellicht is het morgen — Voor eeuwig te laat.

2. O, Kind van Góds liefde! — Verzwaar niet uw schuld, — Maar wordt met den vrede — Des geestes vervuld; — Bedroef dan dien geest niet ; — O, doe Hem geen pijn ! — Dat in u uw Heiland — Verheerlijkt moog' zijn!

3. De tempel des harten — Van schoonheid beroofd — En 't vuur van Gods liefde — Schier in u verdoofd: — Zie toe, dat die liefde — Weer brandende zij; — En blusch niet den Geest uit, — Want God is nabij!

39. Daar boven is een heerlijk Oord, — O zoo schoon ! O zoo schoon! Daar wordt het Eng len lied gehoord! O zoo schoon ! O zoo schoon ! — Geen zonde kent men daar omhoog, — De blijdschap fonkelt in het oog, — Des zondaars, die voor Jezus boog; — O zoo schoon! O zoo schoon !

2. Geen donk're wolk bedekt de lucht; Heerlijk land l Heerlijk land! — Geen

Sluiten