Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Hoe donker uw weg soms moog' zijn,

— Hoe vaak gij in 't strijduur ook beeft.

— Vertrouwt steeds op Jezus uw Heer!

— Op Hem, die u nimmer begeeft.

43. Ik weet, dat mijn Verlosser leef t, — Dit is het, wat mij troost hier geeft, — Hij leeft, die voor mij stierf; - Hij leeft! dit maakt mij altijd blij, - Hij leeft! mijn Heiland, die voor mij—Een levenskroon verwierf.

Koor: Hij leeft! Hij leeft! — ik weet, dat mijn Verlosser leeft. — Hij leeft! Hij leeft! — Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

2. Hij leeft! waar Hij ons plaats bereidt;

— Haast komt hij weêr in heerlijkheid. H Dit geeft tot juichen stof. — Wat vreugde is die verzeek'ring mij. — Dat mijn Verlosser leeft voor mij; — Zijn naam zij eeuwig lof!

3. Gij die nog niet voor Jezus leeft! — Neemt aan het leven, dat Hij geeft. — Geen leven zonder Hem! -- Hij leeft! Hij roept u: „Kom tot Mij", — Hij leeft ! O, vliedt nu aan Zijn zij. Dan leeft ook gij voor Hem.

44. Zie, ons wachten aan de stroomen,

— Aan den oever der rivier; - Straks zal onze Bootsman komen, — En wij varen af van hier.

Koor: Hoe de storm ook moge woeden,

— Op de reis naar d' eeuwigheid, —

Sluiten