Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus is de trouwe Bootsman. — Die ons altijd veilig leidt.

2. Reeds zien wij de gouden straten — Van de hemelstad, zoo schoon ; — Hooren wij de ontelb're schare, — Juublend juichen voor Gods troon.

3. Velen, die wij hier beminden, — Zijn ons reeds vooruitgegaan, — Straks, vereend met hen voor eeuwig, — Zullen we ook* voor Jezus staan.

45. Maakto .zondaars, plaats voor Jezus!

— Die aan 't kruishout stierf voor u! — Jezus klopt nu aan uw' harte; — Zondaars! biedt Hem ingang nu.

Koor: Plaats voor Jezus! Vredekoning!

— Haast u zondaars 1 Hoort zijn stem!

— Hij zoekt in uw hart een woning, — O, ontsluit dat hart voor Hem!

2. Plaats voor zaken en vermaken, — Plaats voor wat het vleesch bezint; — Is er dan geen plaats in 't harte, — Voor den Heiland, die u mint?

3. Jezus biedt u 't eeuwig leven, — Zondaars! neemt dit heil nu aan; — Ziet, Hij klopt steeds aan uw harte, — O, laat Hem niet buiten staan!

5. Vliedt o, vliedt dan nu tot Jezus, — Maakt nu plaats voor Hem in 't hart. — Eer „de tijd niet meer zal wezen", Dan Hebt gij slechts eeuw'gen smart.

46. Heil'ge Geest werk in ons midden,

— Geef nieuw leven meer en meer; —

Sluiten