Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O vervul hen met Uw liefde, — Die slechts op U hopen, Heer.

Koor: Kom, Heil'ge Geest, o kom! — Want op U is ons vertrouwen. — Leer ons steeds op U te bouwen. — Doop ons met Uw heilig vuur; — Daal neêr, o Heer! — Doop ons met Uw heilig vuur! 2. Laat Uw lichtgloed in ons schijnen. — Reinig ons door 's Geestes vuur; --- Wil, o Heer, door Uw genade, — Ons verlichten in dit uur.

3. Aan Uw' dienst wil ik mij wijden, — 'k Heb Uw liefdestem gehoord! — Gij zult steeds mijn Leidsman wezen, — 'k Onderwerp mij aan Uw woord. 4. En omringd van Uwe glorie, — Vrees ik niet in 't stervensuur, — Want gij geeft mij d'overwinning, — En de strijd is kort van duur.

47. Hoe zalig is 't o1 dierbre Heer, — Als op Uw arm ik leun ; En als verzoeking m'overvalt, - Zijt Gij mijn kracht, mijn steun.

Koor: Werpt dan vrij op Hem al uw zorg (3 keer) — Want Hij zorgt, ja Hij zorgt ook voor u.

2. En wilt Gij Heer, dat ik mijn zorg, - Op U steeds werpen zal? — Ik kom tot U met al mij leed, — Tot U breng ik mijn al.

3. Gij wilt, dat ik vertrouwen zal — Op U alleen, o Heer, m Opdat Gij mij

Sluiten