Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertroosten kunt, - En sterken meer en meer?

48. PSALM 89. U 1 Zat eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; — Uw waarheid 't allen tijd' vermelden door mijn rein; - Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen, - Naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen: — Zoo min de hemel ooit uit Zijnen stand zal wijken, — Zoo min zal uwe trouw ooit wanklen, of bezwijken. 2. Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort, — Zij wand'len Heer, in 't licht van 't godlijk aanschijn voort; — Zij zullen in uw' naam zich al den dag verblijden ; — Uw goedheid straalt hun toe; uw magt schraagt hen in 't lijden; — Uw onbezweken trouw zal nooit hunn val gedoogen, — Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord-verhoogen.

49. PSALM 98. Zingt, Zingt een nieuw gezang den Heere, ff Den grooten God, die wond'ren deed; — Zijn rechter hand, vol sterkt' en eere, — Zijn heilig'arm wrocht heil na leed; — Dat heil heeft God nu doen verkonden; — Nu heeft Hij zijn gerechtigheid, - Zoo vlekkeloos en ongeschonden, — Voor 't heidendom ten toon gespreid. u

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade, — Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt; — Dit slaan al 's aardrijks einde gade, —

Sluiten