Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— God zal mij getrouw behoên. — Niets dat mij van God kan scheiden, — 'k Zal, wat ramp mij moog verbeiden, — Juichen midden in de pijn, — Meer dan overwinnaar zijn.

2. Ruwe stormen mogen woeden, — Alles om mij heen zij nacht, - God, mijn God zal mij behoeden, — God houdt voor mijn heil dé wacht. — Moet ik lang Zijn hulp verbriden, — Zijne liefde blijft mij leiden: — Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,—Voert Hij mij in 't eeuwig licht.

53. GEZANG 62. Heiige Jezus! vorm mijn leden, — Mijrt Krachten en begeerlijkheden, — Dat aan mij alles U gelijk',

— 't Oog in 't zien, de voet in 't wandlen ; — Dat in mijn denken, spreken, handien; — In alles uwe beeldnis blijk';

— Hervorm vooral, volmaak — Mijn hart naar uwen smaak; — Heiige Jezus! .— O, heilig mij! — Tot ik als Gij — Geheel volmaakt en heilig zij.

54. GEZANG 198. De Heer is mijn Herder ? — 'k Heb al wat mij lust: — Hij zal mij geleiden — Naar grazige weiden ; — Hij voert mij al zachtkens — Aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder! — Hij waakt voor mijn ziel: — Hij brengt mij op wegen. — Van goedheid en zegen. — Hij schraagt m', als ik wankel: — Hij draagt m' als ik viel.

Sluiten