Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaste Evangelisatielokalen H.S.Z. :

Zendingskapel, Keizersgracht 676.

Ie Oosterparkstraat 130,

J. Hanzenstraat 52.

KI. Kattenburgerstraat 44.

Wanneer in genoemde lokalen de verschillende samenkomsten gehouden worden vindt men iedere week vermeldt in :

„DE BESTE TIJDING"

Abonnementsprijs f f .20 per half jaar.

Het adres van : Directie en Administratie

H. S. Z. is:

Keizersgracht 676 (10—1 uur)

Telefoon 30030.

DRUKKERIJ C. VONK, WIJK BIJ DÜURSTEDÊ

Sluiten