Geen zoekvraag opgegeven

  • / 36

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{MiT Zoolang de nog geringe voorraad strekt, worden onderstaande Paaschboekjes, gesorteerd per 100 ex. geleverd a f3,— -, voor niet-leden a ƒ4, — :

JOHANNA, Vrouw Bakker's eerste Paasclifeest.

Dr. E. BARGER, Na dezen.

H. J. HANA, Nieuw Leven,

Dr. J. RIEMENS, Het Paaschfeest en de Paaschliederen der oude Kerk.

E. R., Haar laatste Paasclifeest.

Mevr. W., Een ongedachte zegen.

„ ,. Hij Leeft.

Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP, Een groene Paschen.

BETSY, Leven uit den Dood.

ALETTA HOOG, Een levende Heer in den Hemel.

Sluiten