Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Raad Gods besloten is hetgeen in Zijn oneindig verstand en wil vastligt; evenmin iets dat in den mensch verborgen ligt, of hoe bij of door de Sacramenten iets ontvangen wordt, — doch

aanschouwelijk hetgeen Christus belooft in het Evangelie en tot beter verstand van hetgeen de H. O eest doet in het hart; niet, gedaan heeft; doch wil doen, of, hoe Hjj werkzaam is.

En Hjj verzegelt d. i. Hjj voedt, onderhoudt, sterkt, verlevendigt, verzekert er het geloof door.

Zóó maakt de H. Geest de zaligheid in verstand en bart bondig en vast onder medegetuigenis van des geloovigen kindschap.

Als het eerste, éénmaal te bedienen, Sacrament heeft de Middelaar den H. Doop bevolen, zijnde een uitwendig waterbad, eene indompeling of drievoudige besprenging met zuiver water in den naam des drieëenigen Gods, des Vaders, des Zoons en des H. Geestes.

\ ooraf wordt hierdoor onderwezen dat de geloovigen met hunne kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom in zichzelf kinderen des toorns zijn, zoodat zij in het Rijk Gods niet mogen komen, tenzij dat zij nieuw geboren worden.

Door dezen ondergang en deze besprenging met het water wordt hun de onreinheid hunner zielen aangewezen; opdat zij vermaand worden een mishagen aan zichzelf te hebben, zich voor God te verootmoedigen en hunne reiniging en zaligheid buiten zichzelf te zoeken.

Sluiten