Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog toen hij wegging'. „Ben je er om zeven uur weer, man ? „Ja," zei hij, maar natuurlijk komt langzame Joris geen minuut

te vroeg.

Tante.

Nou, maar, nicht, 'tis immers nog maar half zeven.

Juffrouw.

Dat weet ik wel. Maar als je zegt: „ik kom om zeven uur thuis", dan is 't niet verboden, om half zeven te komen.

Tante.

Verboden, neen, maar hij zal immers wel woord houden.

Juffrouw.

Och wat! Daar heb ik het niet over ! Maar hij is net als die vervelende klok daar! (Zij wijst naar een klok.) Dat piul loopt ook altijd precies op tijd. Nooit zal hij eens een paar minuten voor zijn. Nooit valt het een oogenblikje mee. Als hij elf slaat, dan is 't elf, die leelükerd! En zoo'n klok is miin man nu net. Nooit loopt hij eens wat voor. 'tis onuitstaanbaar. Je zou de eene klok met de andere naar de ooren smijten.

Tante.

Kind, kind, wees toch wat kalm.

Juffrouw.

Kalm ! Als ze allemaal maar zoo kalm waren als ik. Dan zou 't een andere wereld zijn !

Tante.

Nou, ik ga even heen, hoor!

Juffrouw.

Wacht even, tante, als mijn man dan niet mee kan, zal ik even meeloopen.

Tante.

Doe geen moeite! Ik kan alleen wel.

Juffrouw.

Zoo ! Dan zou je willen, dat ik nog meer over de tong van de buren ging, als ze zagen, dat ik je alleen liet loopen. Nee, hoor! (Zij gaat naar de deur en roept:) Kee, breng mijn schoenen even.

Sluiten