Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keetje (binnenkomend.)

Asjeblieft, juffrouw! (Reikt haar een paar handschoenen over.)

Juffrouw.

Is 't al weer zoo! Doe je dat met opzet, meid ?

Keetje.

Wat bedoelt u, juffrouw?

Juffr.ouw.

Wanneer zal je toch eens leeren, goed wakker te wezen ! Daar roep ik nu: „Kee, mijn schoenen !" en daar kom jij aan met handschoenen. Waar heb jij jou verstand altijd? Of heb je geen verstand ?

Keetje.

Maar, juffrouw, ik had verstaan van handschoenen.

Juffrouw.

Jij kunt wel meer verstaan. Wat heb ik nou aan zoo'n onbenullige meid !

Keetje.

'k Zal de schoenen wel gauw halen, juffrouw. (Zij loopt hard heen.)

Juffrouw (haar naroepende.)

En deksels gauw ook, hoor!

Keetje (terugkomende en de schoenen voor juffrouw neerzettende).

Asjeblieft, juffrouw.

J u ff r o u w.

Zoo ! Eindelijk! Wat heeft mij dat nu al weer een moeite en een boel woorden gekost, die schoenen hier te krijgen ! Heb je 't schuren gedaan ?

Keetje.

Neen, juffrouw !

Juffrouw.

Nu, dan gauw aan den gang, hoor! En pas op, dat het goed wordt. Je weet nog wel van verleden week.

Sluiten