Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juffrouw.

Wie heeft jou die voorbarigheid weer geleerd ? Ik zeker niet.

Keetje.

Nee, juffrouw.

J u ff r o u w.

Wacht dan maar af, wat ik je zeggen zal. 'k Zal mijn tijd zelf wel weten.

Keetje.

Goed, juffrouw.

Juffrouw.

Geen goedkeuring van jou, hoor! 't Spreekt van zelf, dat het goed is, als ik het zeg.

Tante.

Och, kind, ze meent het goed.

J u ff r o u w.

Nou Kee, je zegt tegen de naaister, dat ik haar oin half acht besteld heb en niet om kwart voor zeven. Ze moet terugkomen. Zeg haar dat. Of neen, laat ze hier komen, dan zal ik het haar zelf zeggen. (Keetje gaat heen).

Tante.

Was 't niet beter, nicht, dat je haar zoolang in de keuken laat wachten bij de meid, als dat je haar terugstuurt?

Juffrouw.

En dan met de meid kletsen ! 'k Zal wijzer zijn! (Maria komt binnen.)

Maria.

Goênavond, dames.

Juffrouw.

Maria 1

Tante.

Goênavond, meisje.

Sluiten