Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J u ffr o u w.

Kijk, daar heb je 't al weer ! Hoe kan u zoo iets zeggen ! Zoo'n dom schepsel is die juffrouw Donker, dat ze zoo iets zeggen kan.

Maria.

Och, juffrouw, neem me niet kwalijk, maar dat was mijn bedoeling niet.

Juffrouw.

Je wilt dus zeggen, dat je verwacht, dat ik het je kwalijk nemen zal.

Maria.

Uit uw woorden maakte ik het op.

Juffrouw.

Hoor eens, Marie, of wij er nu lang of kort over spreken, dat geeft ook al niet, maar ik wou je zeggen, dat je om half acht terug moet komen. Anders had je toen dadelijk moeten zeggen, dat je naar de catechisatie moest.

Maria.

Ik dacht er zoo gauw niet aan, juffrouw. Maar, goed, juffrouw, ik zal om half acht terugkomen. (Zij gaat heen).

Juffrouw (haar naroepende.)

Geen minuut vroeger of later, hoor!

Maria.

Nee, juffrouw, om half acht precies! (Zij verdwijnt.)

Tante.

Wel, nicht, dat leek mij wel een heel schikkelijk naaistertje.

Juffrouw.

Is die uitval op mij gemunt, tante? Wil tante daarmee zeggen, dat ik niet schikkelijk was?

Tante.

Nee, kind, ik vind wel, dat je dat meisje veel te bar behandelde, maar ik wou dat nu eigenlijk niet zeggen. Want ik denk, dat het niet veel baten zal.

Sluiten