Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tante.

Nee, haast heb ik niet, maar .... maar ....

J u ff r o u w.

Maar het deugt hier niet bij die dolle nicht Donker! Daar kan een tante Helder het niet langer dan acht dagen uithouden. De buren zullen er wel weer een praatje over maken, maar dat is ook niks.

Tante.

Om de waarheid te zeggen, nicht, het lekt mij hier te veel.

J uff'rou w.

Lekken ?

Tante.

Ja, lekken.

J u ff r o u w.

Maar, tante, hoe heb ik hot nu met je. Het heèft al den tijd, dat tante hier geweest is, niet geregend. Hoe kan 't dan lekken ?

Tante.

't Is toch waar, wat ik zee.

J u ff r o 11 w.

Gekheid, tante. Het lekt hier niet, zelfs niet als 't regent. Miin man is zoo bang voor lekkage! Hij laat elk jaar het dak nazien. Hoe zou 't hier dan lekken, als 't niet regent ?

Tante.

Ik blijf er bij, nicht: het lekt mij hier te veel.

J u ff r o u w.

Tante droomt!

Tante.

'k Wou, dat het alleen maar een droom was.

J u ff r o u w.

Of is 't maar een praatje om wat te zoeken ? Maar dat kan ik van tante toch ook niet gelooven.

Sluiten