Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tante.

Geloof dat maar niet. 'k Wil je er bij zeggen, dat ik hier langer gebleven zou zijn, als ik die lekkage niet ontdekt had.

J U ff 1" O u w.

Maar, tante, ik kan 't niet helpen, hoor, dat ik heelemaal verbaasd over je sta. 't Is stellig niet goed met je.

Tante.

'k Wil graag g«looven, nicht, dat je verbaasd staat, want je ziet zelf niks van die lekkage.

J u ff r o u w.

Nee, ik zie er niets van. En mijn man ook niet.

Tante.

Dat zal de vraag zijn.

J u ff r o u w.

Och, kom, tante! Als hij 't gezien had, zou hij immers al lang het lek gestopt hebben.

Tant, e.

Hij moest ook kunnen !

J u ff r o u w.

Waarom zou hij 't niet kunnen? En waarom zou ik het niet kunnen zien ? Nou, zoo'n sloddermike ben ik niet, dat al mijn goed nat zou lekken, zonder dat ik het zag. Geloof dat maar niet.

Tante.

Ik geloof, dat je man daarom 's avonds zoo graag bij je moeder blijft, omdat hij niet onder den drup wil zitten.

J u ff r o u w.

Och, tante, ik word ongerust over je. Het is niet goed met je.

Tante.

En je beide kinderen schijnen er ook al last van te hebben ; daarom blyven ze zoo graag bij grootmoeder. Daar schijnt het niet te lekken.

Sluiten