Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tante.

Als je 't gelezen hebt, zal je wel anders spreken. Nu, tot straks. Ik kom gauw terug. (Zij gaat heen.)

J uffrou w (tegen zichzelf.)

Nou maar, als 'thaar niet in 't hoofd geslagen is, dan weet ik het niet. Hoe komt het mensch erbij! 'k Wou, dat Frits kwam, want die moet haar noodig achterna. Ik vertrouw dat zoo niet. (Ze zit een oogenblïk zwijgend. Daarna spreekt ze weer.) Lekken! Hier lekken ! In dit potdichte huis ! En ieder zou het zien, behalve ik! Wat een onzia ! (Ze zwijgt loeer een oogenblik en begint daarna weer:) Maar wat praat ze toch van Spreuken 27 : 15? Wat zou daar staan? Daar ben ik toch nieuwsgierig naar. (Ze neemt den bijbel en zoekt op Spr. 27 : 15, en zegt daarna:) Wacht, hier heb ik het. Daar staat: (Ze leest, hardop.) „Een gedurige druiping ten dage des slagregens en een kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk." (Ze kijkt een oogenblik zwijgend in het boek, zegt daarna :) Aha ! Een kijfachtige huisvrouw! Dat ben ik natuurlijk! Dat spreekt van zelf. En zoo'n vrouw is gelijk met een gedurige druiping ten dage des slagregens! Ja, dat is hetzelfde als lekken. Zoo, zoo ! Nou begrijp ik haar. Het lekt hier! Dat beteekent,: er is hier een kijfachtige huisvrouw. En dat is even vervelend als een lekkend huis. Netjes, hoor! Ja, ja, zoo word je van je eigen tante behandeld. (Ze zwijgt een oogenblik en zegt dan weer:) Maar Spreuken 19:13 noemde ze ook. Wat zou daar staan? Wacht, hier is 't. (Zij leest hardop.) „Een zotte zoon is zijnen vader groote ellende en de kijvingen eener vrouw als een gestadig druipen." Zoo, zoo. Dat is hetzelfde dus. Zoo krijg ik er van. Maar ik zal ze ook vinden ! Straks ! Als ze terugkomt! Al is ze tienmaal mijn tante, dat gaat zoo niet! (Ze zwijgt. Na eenige oogenblikken herneemt ze :j

Maar 't is mij toch net, of er van die lekkage wat waar is. 't Is de bijbel, die 't zegt. Ja, dat is ook zoo. (Weer na een oogenblik zwijgens.) 'k Wou toch niet graag, dat het waar was. Ja, ik kijf wel wat veel ... En dat is vervelend en lastig, zegt Salomo .... Even als een lekkage vervelend en lastig is . . . 't Mensch heeft toch nog gelijk . . . 'k Heb't wel eerder gelezen. Nooit om gedacht .... Vreemd, dat ik het nu zie ... . Och, mijn tijd, ik ben gelijk aan een gedurig druipen .... Daarom willen ze niet binnen mijn deur blijven . . . Tot man en kinderen toe gaan er uit . . . Wel een treurig geval ... Wat zal ik er aan doen ... Ik weet nu, waar het lek zit ... . Hoe het te stoppen ? (Keetje komt binnen.)

Keetje.

'k Heb 't schuren gedaan, juffrouw.

Sluiten