Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groote toegangsweg tot 't kasteel, Zuylenlaan, eerst met twee, verder met vier rijen van afwisselende eiken en beuken beplant, bereikt ge dra. Ze laat van verre reeds 't slot zien, voor zoover 't niet achter teeder groen verscholen ligt. Zóó gezien vermoedt ge niet dat „De Haar" zoo groot is.

Hier bij 't kruispunt met den Eijklaan, waar de Zuylenlaan haar volle breedte heeft bereikt, slaat men rechts af om direct 't vriendelijk-gekleurde, oud-hollandsche dorpje Haarzuylens in te treden.

't Dorp is met wallen en grachten omgeven, die evenwel niet anders dan 'n vredelievend karakter dragen, zooals ze met pruimeboomen zijn beplant.

En daarbinnen wonen de neringdoenden, ambachtslieden en arbeiders der gemeente in hun oud-hollandsche woningen, welke woningen met hun rood en wit, als heraldische kleuren der Van Zuylens, bewijzen dat ze tot 't domein van den Baron behooren, terwijl andere woningen, waarvan luiken en buitendeuren met andere kleuren zijn geverfd, daardoor ook te herkennen

Sluiten