Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zoodanig in ,,deez' tijd-van-kleine-glaasjes" totaal overbodig zult vinden.

Bezienswaard is 't ruime vertrek op de eerste verdieping; de raadzaal, die men langs 'n geheel vrije trap van buiten en van den beganen grond af bereiken kan en waarin de herbergier U volgaarne toegang verschaft en omtrent 't gebruik dezer vergaderplaats der vroede vaderen der gemeente veel interessants weet te vertellen.

Bezijden de raadszaal is naast de trap 'n klein vertrek voor de secretarie gespaard. Onder die houten buitentrap zijn verder nog, op beganen grond, twee gevangenishokken, dienende voor tijdelijke bewaarplaats van overtreders der politieverordeningen.

Wanneer ge 't kasteel „De Haar" van nabij wilt bewonderen en wat wandelen door de met romantische pracht aangelegde lusttuinen, doorsneden van de schoonste lanen, dreven en vijvers, wendt U dan tot den herbergier, die U, onder zijn geleide alleen, toegang kan verschaffen in dat wonderschoon oord, uitgezonderd wanneer de fa-

Sluiten