Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude Huis behoord hadden (totaal ongeveer 250 morgen), maar die door zijn vader, die in Brugge woonde en aldaar weinig waarde aan deze goederen hechtte, grootendeels, met uitzondering der ridderhofstad „De Haar" zelve, waren verkocht.

En nu de vlakke weiden en korenvelden door akkermaalshout en hoog opgaand geboomte worden afgewisseld; 't hooge, vorstelijke Huis ter Haar zich weerspiegelt in de 'breede gracht, 't omringend park wordt doorsneden met lommerrijke lanen van eerwaardig geboomte en grootsche waterpartijen met bruischende fonteinen, nü staan we verbaasd dat voor zoo'n korten tijd al dit schoone, jonge, machtige nog moest geboren worden uit die doode ruïne, die, miskend en vergeten, 'n wankelend bestaan voortsleepte gedurende de laatste jaren der negentiende eeuw.

't Park wordt door de groote Zuvlenlaan als ook door de tuinen in hun geometrischen aanleg in twee deelen — 't zuidelijk en 't noordelijk park — verdeeld, die elk ^

Sluiten