Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dekte poortgebouw zijn de oorspronkelijke opbouwen, verbonden door walmuren en bruggen, waarvan onder water ook de grondslagen na eeuwen weer bloot zijn gekomen. Buiten den middeleeuwschen versterkten kring werden de tuinen aangelegd, die oudtijds 'n eenvoudiger karakter zullen vertoond hebben zooals boomgaarden en moestuinen.

De grachten zijn alle uit de eenvoudige historische gegevens, maar eerst na drie jaren van onderzoek aangelegd. De reeds genoemde Fransche tuin breidt zich uit over 'n historisch belangrijk stuk grond.

Midden aan de westzijde voert, van den hier verhoogden, cirkelvormigen oprijweg, 'n breede brug over twee gemetselde bogen en vele treden hoog, naar de ophaalbrug, die door den toegangstoren 't kasteel met de Voorbrug verbindt. Op 't dek dier brug, dat vier M. boven den gemiddelden waterspiegel ligt, heeft nïfen 'n zeer schoon en ruim gezicht over pleinen, grachten, wallen en de grasperken en over de landouwen tot de boorden der Vecht.

Sluiten