Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

§ 3. Rechtsmacht van den administratieven rechter:

N°. ï. Haar karakter in het algemeen 67

N°. 2. Haar inhoud 68

N°. 3. Afdwingen van vergoeding ter zake van onwettige handelingen, weigeringen of besluiten 69

8 4. Vervolg. Van de aanspraak op vergoeding wegens onwettige

besluiten, handelingen of weigeringen 69

| 5. Vervolg. Besluiten en handelingen, tot tenuitvoerlegging van

onwettig verklaarde besluiten genomen of verricht 70

§ 6. Vervolg. De rechtsmacht van den administratieven rechter en

het vrije goedvinden der administratie 71

§ 7. Vervolg. De tenuitvoerlegging van de veroordeelingen van den

adnhnistratieven rechter 72

§ 8. Vervolg. De bevoegdheid van den administratieven rechter, zelf

te besluiten 73

§ 9. Enumeratie of algemeene formule:

N°. 1. De gronden voor enumeratie 74

N°. 2. Overbodigheid, onuitvoerbaarheid en onhoudbaarheid

der enumeratie 74

N°. 3. Beginselloosheid der enumeratie 76

§10. Beperkingen der administratieve rechtspraak door speciale wetsbepalingen "

HOOFDSTUK II.

Omvang en geledingen van het rechterlijk onderzoek.

§ 11. Onderzoek van rechtspunt en feiten "8

§ 12. Rechtspraak in twee instanties en in cassatie 79

HOOFDSTUK III.

De rechterlijke organisatie.

§ 13. Eigenschappen van den administratieven rechter. Verband met

de bestaande rechterlijke organisatie '1

§ 14. Misstanden in de bestaande rechterlijke organisatie 80

§15. Reorganisatie van de bestaande rechterlijke macht en organisatie van den administratieven rechter:

N°. 3. Vijf maatregelen tot verbetering van den bestaanden toestand en tot organisatie van den administratieven

rechter

N°. 2. Salarisverhooging en pensionneering 82

Sluiten