Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINKLIJKE BOODSCHAP

MIJNE HEEREN!

Wij bieden U hiernevens ter overweging' aan drie ontwerpen van wet houdende maatregelen tot regeling der Administratieve Rechtspraak:

I. Wetboek van Administratieve Rechtsvordering;

II. Wijziging der wet op de Regterlijke Organisatie en liet Beleid der Justitie;

III. Klassen en samenstelling der gerechten en jaarwedden der rechterlijke ambtenaren en beambten.

])e toelichtende memoriƫn (en bijlagen), die de wetsontwerpen vergezellen, bevatten de gronden waarop zij rusten.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij I' in Grodes heilig'e bescherming.

's-Gravenhage, den 17 Februari 1905.

WILHELMINA

Aan

de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ont,w. Adm. Rechtspr.

Sluiten