Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11.

Artikel 31 vervalt.

Artikel 12.

In liet eerste lid van artikel 33 wordt liet woord: „ambtsverrigtingen" gelezen:

ambtsverrigtingen, bij gebreke van eenen substituut-griffier,

Het tweede lid van dit artikel vervalt.

Artikel 13.

De aanhef van het tweede lid van artikel 34: „De griffiers" wordt gelezen:

De griffiers en de substituut-griffiers

Het derde lid van dit artikel vervalt.

Artikel 14.

In het eerste lid van artikel 35 wordt het woord: „griffiers" gelezen :

griffiers, de substituut-griffiers

Artikel 15.

De aanhef van het derde lid van artikel 3G: „De ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongeregten hebben, voor het houden van zitdagen en het bijwonen van teregtzittingen" wordt gelezen:

De kantonregters en de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongeregten hebben, voor het houden van zitdagen en het houden of bijwonen van teregtzittingen of het verrigten van andere werkzaamheden

Artikel 16.

In liet eerste lid van artikel 37 wordt het woord „griffiers" gelezen :

griffiers en de substituut-griffiers

Artikel 17.

Achter artikel 46 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende :

Artikel 46a. De arrondissements-regtbanken zijn ingedeeld in eene of meer burgerlijke, eene of meer administratieve en eene of meer strafkamers.

Sluiten