Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 griffier f 2 500

ten lioogste 2 substituut-griffiers, ieder ... - 1 200

teu hoogste 5 rechters-plaatsvervangers zonder bezoldiging.

Artikel 4.

De klassen en de samenstelling der kantongerechten, benevens de jaarwedden der kantonrechters en ambtenaren bij die kantongerechten

worden vastgesteld als volgt:

I. Eerste klasse.

A. Amsterdam.

ten hoogste 5 kantonrechters, ieder .... f 4 01)0

1 griffier >..-3 000

ten hoogste 4 substituut-griffiers, ieder ... - 1 500 ten hoogste 20 kantonrechters-plaatsvervaugers zonder bezoldiging.

B. Rotterdam.

ten hoogste 4 kantonrechters, ieder . . . . f 4 000

1 griffier - 3 000

ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder ... - 1 500 ten hoogste 1G kantonrechters-plaatsvervangers zonder bezoldiging.

C. 's-Gravenhage.

ten hoogste 2 kantonrechters, ieder ...f 3 000

1 griffier - ~ 500

ten hoogste 1 substituut-griffier - 1 500

ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervangers zonder bezoldiging.

D. De overige kantongerechten, die door Ons bij algemeenen maatregel

van bestuur als zoodanig worden aangewezen.

1 kantonrechter f 3 000

1 griffier 000

ten hoogste 4 kantonr├ęcliters-plaatsvervangers zonder bezoldiging.

Sluiten