Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 2.

Tegen- . Tegen-

wnnrj- Toekomstige s Toekomstige

Hof te Amsterdam. woord,*e maximale woordl»e feitelijkeg

maximale , feiteliike 'eiienjKe

, . bezetting. ■' bezetting

bezetting. B bezetting. DezettllV

President 1 ' i 2 2

Vice-president .... 1 2 1 2

Raadsheeren 10 10 10 8 & 9

Proc.-generaal 1 i j ^

Adv.-generaal 2 2 2 2

Griffier 1 ^ j ^

Subst.-griffiers .... 2 3 2 2 & 8

De drukke werkkring van dit Hof vordert eene sterkere bezetting dan bij de andere Hoven.

No. 3.

Tegen- Tegen- I

Hof te 's-Gravenhage. "•"*«? LZT "°°""s' «Ijkf

maximale feitelijke leite,1Jke bezetting. bezettln^ bezetting. beZettin^

President 1 i ^ ^

Vice-president 1 2 1 2

Raadsheeren 9 jq q 7 8

Proc.-generaal 1 ] 2 j

Adv.-generaal 2 2 1 ]

Griffier 1 j ^

Subst.-griffiers .... 2 3 1 2 tl 3

/elfde opmerking als voor 110. 2.

Sluiten