Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4.

Hoven te legen- Toekomstige l«ge»- Toekomstige

woordige woordige ...

's-Hertogenbosch, Arnhem , maximale ... teiteiijwe

' maximale teitelijke , ... (r

en TiPPUwarden • bezetting-. , . belettin-,,

en i,teu\wuutii. bezetting. bezetting.

President 1 1 1 *

Viee president 1 2 1 -

Raadsheeren 9 8 8 5 a 7

Proc.-generaal 1 1 1

Adv.-generaal 2 2 1

Griffier 1 1 1 ^

Subst.-griffiers .... 2 3 1 1 a 2

Onder deze hoven zijn er, die waarschijnlijk mot 9, misschien wel met 8 leden kunnen volstaan.

No. 5.

Teaen- . Tegen- mi , •

Rechtbank te Amsterdam woo"di Toekomstige ^ Toekomstige

s maximale , feitelijke

(1ste klasse.) raaximale bezetting. bezetting.

bezetting. ( bezetting.

-I I I I

President Ij 1 1

Vice-president 4 5 4

Rechters 19 23 18 19 a 20

Officier 1 1 1 *

Subst.-officieren .... 6 7 5 5

Griffier 1 1 1 ^

Subst.-griffiers j 6 ^ 9 | 6 7 a 8

De invoering der administratieve rechtspraak eischt de voorgestelde, feitelijke vermeerdering van personeel. Bovendien zullen wellicht spoedig, voor de versterking van het personeel der burgerlijke en der strafkamers, 1 vice-president, 2 rechters, 1 substituut-officier en 1 substituut-griffier moeten worden aangesteld.

Sluiten