Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE behoorende bij de Memorie van Toelichting op het Ontwerp van Wet, betreffende de klassen en de samenstelling der gerechten en de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren en beambten.

1'ioeve van eene indeeling der kantongerechten, als bedoeld in artikel 0 j°. artikel 4 van het ontwerp (klassen en samenstelling' der gerechten enz.) III, naar het aantal der in de jaren 1893— 1902 aangebrachte zaken.

Toelichting.

Overeenkomstig het voorschrift van art. <i ontwerp (klassen en samenstelling der gerechten enz.) zijn tien strafzaken met ééne burgerlijke zaak gelijkgesteld.

])e hier volgende indeeling steunt op de gegevens der gerechtelijke statistiek. Yoo» de eerste jaren der periode 1893- 1902 geeft deze echter geene cijfers, waaruit met absolute zekerheid het aantal der bij dagvaarding aangebrachte zaken kan worden afgeleid. De onderstaande tabel is daarom misschien, ten aanzien van een of ander kantongerecht, niet volmaakt juist.

Klasse I (meer dan 400 zaken per jaar).

Volgnummer.

Gemiddeld Klasse aantal zaken volgens de 1 ' per jaar bestaande

aangebracht. wet.

1 Utrecht 760,68 I

2 Groningen 745,13 I

3 Haarlem 573,08 I

4 Arnhem 531,73 I

5 's-Hertogenbosch 511,26 I

6 Leiden 466,13 I

7 Nijmegen 406,93 II

Sluiten