Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding.

Tout homme qui pense a le droit de tout critiquer.

(Storm-Robert, Dial. francais).

Het moet voor een ernstig werker niet bijzonder aangenaam zijn, als hij ziet, dat wat hij als het resultaat van langdurig en nauwgezet persoonlijk onderzoek de wereld inzendt, in krant en tijdschrift met dezelfde reeds lang versleten cliché-loftuitingen wordt begroet, als de zich tot in 't eindelooze vermenigvuldigende producten der leveranciers voor de schoolboekenmarkt, loftuitingen die niet zelden de belooning zijn vóór of de uitlokking tot een flinke advertentie: vinden wij zelfs de treurigste producten van naschrijverij tot in de n(le macht — het bakkersbedrijf is er nog heilig bij — niet onmisbaar of meesterwerken in hun soort genoemd? Edoch wij hebben wat wij verdienen: in een land waar iedereen boeken schrijft, heeft ook iedereen het recht boeken te beoordeelen, ook al is hij niet een „homme qui pense" en al beperkt die beoordeeling zich dan ook vaak tot het handig overnemen van wat er in de voorrede staat gedrukt. Van serieuze kennismaking of degelijk weten van de zijde van zoo'n beroepsbeoordeelaar merkt men zelden iets. Een boek nu, dat een beter lot verdient, daar zeker niet iedereen het schrijven kan en dat, ik erken het volmondig, ver boven mijn kennis staat, is Robert's Grammaire frangaise in zijn 4e editie. Toch durf ik het bestaan ook dit ernstig studiewerk kritiseerend aan te kondigen, omdat ik er zeker even veel over te vertellen heb als minstens 'n paar dozijn der alwetende huis- of tuin-critici van de krant aan wie men zulke opdrachten pleegt te geven. Mijn serieuze kennismaking zal ik in elk geval bewijzen, zij 't dan ook, dat ik mij bij mijn denken vergis. Tevens zal ik daarbij gelegen-

Sluiten