Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venir, survenir, arriver, entrer, parattre, suivre, rester, etc. In een zóó uitvoerige voor vreemdelingen geschreven grammatica echter verwacht men zulke etcetera's niet, een fout waaraan zich ook Van Duyl schuldig maakt in zijn Grammaire frangaise (1905), al vermeldt deze nog omzettingen als Sont commergants ceux qui . . . Ook wint hij het hier van Robert door 'n prijzenswaardige uitvoerigheid in zake entrer, waarbij hij deze opmerking maakt: „On trouve fréquemment cette construction dans les indications sommaires d'une pièce de théatre." Geen van beiden echter vermeldt hierbij sortir, bijv. in de tooneelaanwijzing sort (Bernard). Een eigenaardige illustratie van de inversie met encore, hoewel niet aan 't begin van den zin staande, is wel: „pour être libéral faut-il encore en avoir les moyens" (Vie Parisienne, 1908, p. 935a). Stelt men voor dit encore bijv. aussi, au moins of toujours in de plaats, dan komt er geen inversie.

Wat de plaats van het pronom personnel régime betreft is Robert weer, zooals zoo dikwijls, meer up-to-date dan Van Duyl, die kort en bondig zegt: Quand un verbe est suivi d'un Infinitif sans préposition on place les compléments avant 1'Infinitif (p. 60), bijv. je veux aller l'embrasser... Sont exceptés les verbes faire, laisser, voir, entendre, sentir, envoyer. Robert is hier voorzichtiger en gebruikt zeer terecht 't woordje „ordinairement" bij placer, daarna dit uitleggende als volgt: „Autrefois, on pouvait construire aussi il m'est venu voir, il me l'a voulu prouver etc., mais ces tournures sont littéraires ou vieillies, bien qu'on en trouve encore parfois." Zijn verdere voorbeelden zijn uit Flaubert en Gautier. Toch zijn er ook andere gevallen, waarbij men zoo maar niet naar het epitheton litterair of verouderd grijpen kan: ik wijs slechts op Labosse uit Lavedan's Vieux Marcheur {zie p. 18), die in drift ontstoken uitroept: Je te vas jeter dehors! Ook op het vrij courante si cela se peut faire, en uit de Revue Critique nog wel: tous les genres se peuvent défendre. En

Sluiten