Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche tout léger que je suis, voila une chose que je ne me permettrais pas ').

Het is duidelijk dat, evenals in het Eng. — zie de noot — so voor 't bijv. nmw. weggevallen is, dit ook kon gebeuren met het Nederlandsche zoo en dan krijgen we gevallen als moede als hij was voor zoo moede als hij was met toegevende beteekenis. Hier tegenover staat weer een geval dat de redacteuren van het Woordenboek mede over het hoofd hebben gezien: zoo moede als hij was met. . . . verklarend redengevende beteekenis, wanneer het den hoofdzin volgt,

in de volkstaal of zeer gemeenzame omgangstaal. Natuurlijk is hier accent en zinsmelodie geheel anders dan bij het toegevend zinsverband. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Heyermans, Kamertjeszonde, p. 414: Ik geloof als jij daar niet was gekomen, da'k rustig had kunnen kapot gaan — zoo leèg als 't om me heen is 2). Hieruit volgt, dat het Fransche: tout fatigué qu'il était en dit: zoo moe als hij was elkaar al evenmin volkomen dekken als fatigué que je suis en: moe als ik ben, indien in het Fransch fatigué que (comme) je suis niet ook toegevend kan zijn. Ongelukkigerwijze kan ik dat hier niet beslissen, daar mij slechts één voorbeeld — en dit minder sprekend dan ik gewenscht had —

') Vgl. het Duitsche: So wohlmeinend dein Rat war, ich kann ih|/ ff-,doch nicht folgen. Ook het Deensche: saa kjaek som han var =

tout brave qu'il était (Storm, Dial. francais). Maar in het Deensch is deze constructie ook redengevend, zooals blijkt uit de DanskNorskens Syntax van Falk en Torp, waar pag. 262 dit voorbeeld gegeven wordt: saa klog du er, indser du sagtens dette, waarin: saa klog du er= da du er saa klog. Dit is van 'n anderen kant dus een volmaakte parallel van het Hollandsch gebruik.

2) Merkwaardig genoeg vinden we ook hiervan weer een parallel in het opzettelijk archaïstisch gekleurd Engelsch van Morris, News from Nowhere, p. 129: But no one scarcely could throw himself down so tight as the crowd were packed= zoo dicht als de lui op mekaar stonden.

Sluiten