Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me saute dessus, et la, carrément, savez: „Tiens! bonsoir, ma vieille. Marches-tu? Je suis ton homme." ')

Wat verder de geslachten betreft, heeft Robert met anderen enkele zaken over het hoofd gezien. Toen ik eens uit te maken had of automobile in het Fransch un of une krijgt, zocht ik 't op in Herckenrath, waar 't als mannelijk in 1 gegeven is — in II staat auto(mobiel) heelemaal niet — evenals auto. In mijn aanteekeningen zoekende, vond ik echter in Coolus, Coeur a coeur I, 12: 1'auto de monsieur le député est avancée; in Arène & De Croisset, Paris-NewYork I, 3: „Et puis un tas d'autos. II m'a promis une 24—30;" in Hermant, Le Faubourg, p. 23: quelles autos. In L'Age du Toe, van Gyp vindt men pag. 6 en 7 herhaaldelijk un auto, maar op pag. 14 in een geciteerd gedicht: Bêtis roulait gaiement dans son auto primée.

Rosny maakt auto weer vrouwelijk in zijn pas verschenen Marthe Baraquin (p. 206), terwijl de P. L. I. 't als mannelijk opgeeft.

Hier hebben we dus dezelfde instabiliteit als bij automobile, door Herckenrath onder motorwagen reeds als m. en /. opgegeven. 2)

Dezelfde vraag is ter sprake gekomen voor den Conseil d'Etat, die zich tegen den zin van de Figaro voor het mannelijk verklaarde (zie Nyrop, III, p. 340). Ook de Vie Parisienne maakt, voor zoover ik weet, automobile steeds vrouwelijk. Vrij natuurlijk is het dat men ook dynamo en moto, afkortingen van (la) motocyclette en machine dynamoélectrique vrouwelijk maakt en photo — zie mesphoto-transparantes in Le Vieux Marcheur, p. 322 — „itou", maar

]) Vgl. ook J. Rictus, Soliloques du Pauvre p. 121, waar Jezus als volgt wordt aangesproken:

T'as cru a 1'Homm' toi, ma pauv' vieille?

Ah! ben tu sais moi je n'sais pus!

s) Zie ook zijn Le francais facilité p. 88.

Sluiten