Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonhomme" (Becque, Les Corbeaux). Verder is er bij de uitspraak dat personne en rien altijd „pronoms substantifs" zijn (p. 211) wel gedacht aan het adverbiale rien —trés of bien in 't Parijsche argot om de haverklap gebruikt en gelijkstaande met 't Eng. nothing (loth)? Het geval „comme si de rien n'était" vind ik niet vermeld.

Wat verder de voornaamwoorden betreft, vindt men wel zegswijzen als les siennes fautes enz., maar niet de emphatische tournure voor: „die... van jou", bijv. in dit zinnetje uit Lavedan, Leurs Soeurs, p. 185: Elies sont coco, les tiennes d'idées.

Sluiten