Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trés général; on dit couramment aussitót son arrivée, aussitöt le mariage, aussitót la sortie du college, sitót la catastrophe etc., et Littré admet aussitót le jour. Néanmoins lesgrammairiens pédants ne laissent pas de protester contre eet usage établi depuis longtemps.

Bij de voorzetsels zoekt men te vergeefs bij pres (de) het synonieme, maar deftigere proclie met of zonder de, bijv. proclie (de) la Madeleine en wordt bij contre geen melding gemaakt van 't adverbiale gebruik van dit voorzetsel in laisser la porte contre. Overigens wil ik er, naar aanleiding van de de quaestie opmerkzaam op maken, hoe Robert overal getracht heeft het materieel zoo uitgebreid mogelijk te maken. Waar in de oude editie bijv. enkel gegeven wordt rien autre en wat verder rien de tel, waarbij 't aan den lezer overgelaten wordt het verschil op te merken, vinden wij nu op p. 214: A cöté de rien d'autre, on trouve employé rien autre '). 11 en est de même de personne autre. Van dit laatste worden echter geen voorbeelden gegeven. Daarom zij 't mij vergund hier te vertalen, wat Storm in zijn Franske Taleövelser omtrent deze quaestie in 't midden brengt naar aanleiding van quelqu'un d'autre (p. 196):

„Plattner, in zijn Fransche Schoolgrammatika p. 287, waarschuwt tegen rien d'autre, personne d'autre. Maar Passy merkt op: „de facultatif, mais, je crois, habituel, après personne; toujours après quelqu'un", te weten in de omgangstaal. Je n'ai avec moi que eet idiot. — Et personne d'autre (Noir, L'Auberge maudite, 7). Met quelqu'un d'autre verg. il y en a quelques-unes de libres, hier boven pag. 24.

') Moesten deze uitdrukkingen niet in omgekeerde orde gegeven zijn? In de Vie Parisienne tref ik wel aan rien autre, marien d'autre, terwijl ook J. Rictus in de Soliloques schrijft:

C'est y que quand le ventre est vide On n' peut rien autre que s' résigner.

Sluiten