Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheel juist, dat de „suffixes augmentatifs" als ard, on enz. zeldzaam zijn? Van ard geldt dit in het argot althans, waar vele dier woorden thuis hooren, zeker niet. Woorden op ard als coquillard pelgrim, oog; fêtard fuiver; froussard bangeschijter; plumard bed; têtard paard enz. zijn haast even talrijk als de substantieven op ant(e) bijv. Ie battant, brülant, frappant, palpitant voor hart, culbutant, grimpant, montant voor broek, volant voor vogel, la volante voor de pen of de politie enz. enz. En zou 't ook niet zaak zijn hier te wijzen op 'n wijze van woordvorming, die vooral in den jongsten tijd heel wat nieuw materiaal in 't leven heeft geroepen, de afkorting bedoel ik, zooals we die hebben in auto, pholo enz.? Daar het verschijnsel uitvoerig behandeld is in Nyrop's grammatica, zal ik hier enkel nog die neologismen geven, welke hij niet heeft: accu van accumulateur, dikwijls geschreven accut, bijv. in une panne d'accut; af voor affaire; arbi van arbicot scheldnaam voor Arabier; caf' conce voor café concert, pas nog in Rosny, Marthe Baraquin en passim in de Vie Parisienne; carbut van carburateur; cab van cabot, wat weer komt van cabotin; cinema van cinematographe; cogne van cognac; co van copain; collabo van collaborateur; dico van dictionnaire — vgl. 't Eng. dick; Fol' Berge van Folies Bergères naar 't model van Boule' Miche; funi van funiculaire; kil van kilogramme, waarnaast ook kilog in 't laagste argot; louf van loufoque; mac van maquereau, vrouwelijk maca, waarnaast een ander mac van macfarlane (zie P. Hervieu, La Carrière, p. 40 en p. 44); magnes van manières of liever van 't platte magnières; mat van mathématiques in de uitdrukking être calé en mat; moto van motocyclette; off van officier; pédé van pédéraste; sébasto van (le boulevard) Sébastopol; topo van topographie; rasta van rastajouère; rata van ratatouille; soce in de beteekenis: kliek van société; verse van verseuse of schenkkan in 't argot der Parijsche gar?ons. Dagelijks komen er bij

Sluiten