Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets dan vlam en vuur. Zij waren reeds in de nabijheid der Markt, doch hier randden de Patriotten zelf, door het vuur verhit, met de bajonet den vijand aan, die tevens uit de zijstraten en van af liet stadhuis de kogels om zijnen ooren hoorde fluiten, waardoor velen werden getroffen. In de Korte Gasthuisstraat, aan de Hofpoort werden de Oostenrijkers langs alle kanten aangevallen. Velen sneuvelden ; twee kanonnen waren reeds door de Patriotten bemachtigd. Schröder beval eene ruitercharge om deze terug te nemen, doch daarin mislukkend, werd hij nog langs eenen anderen kant aangerand door de Patriotten die het kerkhof verlatende langs de Botermarkt, in den hof van liet Gasthuis gingen post houden en van daar duchtig op den vijand losten. Eindelijk geen kans tot overwinning meer ziende, liet de generaal zijne officiers « Sauve qui peut » roepen (1), en deinsden zij rond 11 uren met schande de straten van Turnhout uit, door de Molenstraat tot aan den Lokerenmolen, drij kanons en twee poederwagens achterlatende. Zij verwijlden nog eenigen tijd aldaar, gingen verder op Vosselaar, en keerden langs Wecheldersande en Santhoven naar Lier terug. Aan de Patriotten en de burgers van Turnhout, die zich als helden hadden gedragen, bleef de overwinning.

Langs den kant der Gasthuisstraat zag het er akelig uit. De Gasthuisstraat, Korte Gasthuisstraat, Vianen, Molenstraat, Kruisstraat waren bezaaid met lijken, daar van een voetganger, ginds van een ruiter, liggend onder zijn dood paard te midden van gebroken karren, stukken boomen, steenen, kogels, geweeren. Geen enkel huis stond er, waar de glazen nog heel waren, waar de pannen nog op het dak lagen, waar de deur niet was ingestampt of waar zich niet een begin van brand had voorgedaan.

Het getal gesneuvelde Oostenrijkers was nog al aanzienlijk. Men vond 90 lijken (2) in hoven en straten, en hoeveel Schröder er zal medegenomen hebben, dit getal zal men nooit juist

(1; Is dit misschien de oorsprong niet van het gekende spotwoord dat men den Tnrnhouters toewerpt: In fuga salus ? — en is dan meer den Oostenrijkers dan den Turnhouters toepasselijk.

(2) Dagverhaal, bl. 55.