Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missaris Peotcrs, een don Franschen verkochte ziel, kon het op zijnen post niet meer houden en vluchtte naar Oud-Turnhout. Den 25 spoort hij aan op Turnhout, denkend aldaar roem te verwerven met tegen de Brigands, zijne landgenooten, te strijden ! Maar hoe groot was zijne teleurstelling, wanneer hij te Turnhout, die dweepzuchtige stad, gelijk hij ze noemde, de Groote Markt bedekt zag met burgers, over ladders en koorden beschikkend, 0111 do drijkleurige vlag en den vrijheidsboom neder te rukken. De kerkdeuren stonden open en de kerk was opgepropt met volk. Peeters vond dan ook niets beter dan aanstonds het hazenpad te kiezen.

Intusschentijd hadden de Patriotten Arendonk denzelfden dag verlaten, verbleven met den avond te Oud-Turnhout en bemachtigden des anderendaags, den 26 october, de hoofdstad der Kempen. Turnhout werd het hoofdkwartier der opstandelingen van die gewesten (1).

Eene zaak nochtans betreuren wij, indien liet waar is lietgene A. Thijs verhaalt, dat de opstandelingen vele oorkonden, registers en boeken vernielden. Wij kunnen hieraan geloof geven, omdat zij dergelijke vernieling nog op andere plaatsen teweeg brachten, en gezien in onze opzoekingen in de archieven der stad, wij eene groote schaarschheid van stukken bestadigden, zelfs de stukken 11a 171G.

De deelneming der Turnhouters in het leger der Jongens

(i) « Les révoltés siègent a 1'hotel de ville, après en avoir chassé la municipalité, qui leur refusait de la poudre. Des compagnies sont régulièrement et militairement organisées. (Interrogatoire d'Antoine Lysen, chirurgien, Archiv. communales de Bruxélles.) Elles ont ponr chef principal, le libraire Gorbeels, que nons avons déj& fait connaitre au lecteur. Corbeels, qui plus tard paiera eet honneur de sa tête. Cet officier arraché la veille a ses presses, montre plus d'énergie et plus d'intelligence qu'aucun autre au milieu du désordre révolutionnaire. Ainsi maitre de Turnhout, il arme et exerce ses compagnies ; il enróle un chirurgien pour se créer un service de santé. II faut un drapeau & cette armée. Gorbeels enlève la bannière du Grand Serment de la Réthorique chez le dépositaire et en donne un regu. II nomme des sous-officiers et des enseignes. Ses lieutenants sont au nombre de deux, Brauwers et Lambreclits. Le premier survécut a la défaite générale et tint encore la campagne pendant tout 1'hiver. Ses soldats regoivent comme signe de ralliement un brassard blanc, orné d'une croix rouge. Ils se décoraient volontiers aussi des couleurs patriotiques de 1790. » — A. Orts, La Guerre des Paysans, bl. 148, 149, en M- Van Laken, De Sansculotten in Vlaanderen,