Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kritische en biographische schets van Botsianovsky — Gorky heeft reeds zijn biografen! — leert ons den man en zijn leven kennen. Aan mijn voortreffelijken gids laat ik de verantwoordelijkheid van de feiten, welke hij mededeelt betreffende dit zoo stormachtige leven. Inlichtingen inwinnen is geen gemakkelijke zaak in Rusland; kort geleden maakte men zich ongerust over de verdwijning van Gorky; men zeide, dat hij het slachtoffer was van vervolgingen, dat hij verbannen, ... in een gevangenis opgesloten was .. . Hij lag eenvoudig ziek te Nijni; een courant deelt mede, dat hij gelukkig hersteld, en weder geheel aan zijn arbeid is.

Welke is de verdienste van den schrijver, van wien zijn bewonderaars zoo hoog opheffen? Waardoor sluit hij zich aan bij de reeks van zijn beroemde voorgangers, en waardoor verschilt hij van hen? Wat nieuws brengt hij aan en wat deelt hij ons mede aangaande het volk, waarvan men in hem den tolk wil zien: Dit is het voornamelijk, wat onze belangstelling wekt, en wat ik trachten wil hier uiteen te zetten.

II.

Zijn ware naam is Alexis Maximovitch Fechkof — een doodgeboren naam, die voor eeuwig begraven zal blijven in het parochiaal register. Rusland kent zijn jeugdigen gunsteling slechts onder den strijdnaam, dien hij zich gekozen heeft: Maxime Gorky, letterlijk Maxime de Bittere.

En bitter was inderdaad zijn jeugd !

Hij werd in 1869 te Nijni-Novgorod geboren in een ververswinkeltje. Zijn afkomst zal misschien eenige aanwijzingen verschaffen aan gewaagde psychologen, die in een verstand de onduidelijke bestanddeelen van het atavisme zoeken te achterhalen.

Zijn grootvader van vaderszijde was officier bij een legerafdeeling in Siberië, en maakte zich aan zulke wreedheden jegens de soldaten schuldig, dat hij door den tsaar Nicolaas afgezet werd. De onhandelbare tiran

Sluiten