Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joeg zijn eigen zoon op de vlucht, die, destijds nogf een jongeling zijnde, zich te voet uit Tobolsk verwijderde en zich naar Nijni begaf, waar hij door een armzalig ambacht in zijn onderhoud trachtte te voorzien.

De vader van Gorky trouwde «in het geheim> en tegen den wil zijner familie, met een dochter van een rijken koopman. Deze grootvader van moederszijde, die aanvankelijk een eenvoudige b o u r 1 a k, of veerman op een rivier was, had fortuin gemaakt, dank aan zijn verstand en zijn energie. De romanschrijver heeft hem herdacht in zijn : Thomas Gordiéef; hij heeft hem eenige karaktertrekken ontleend, die de oude moscovitische kooplieden kenmerken.

De rijkaard ruïneerde zich, de vader en de moeder van Alexis kwamen te overlijden en lieten hun kind op zeer jeugdigen leeftijd achter. Door al zijn bloedverwanten verlaten, werd de wees van school afgenomen, waar hij slechts vijf maanden had doorgebracht, en werd in de leer gedaan bij een schoenmaker. Daar hield hij het niet uit. Weldra voerden zijn neiging tot zwerven en de ongunstige wind der behoeftigheid hem naar de boorden der Wolga.

Van dezen dag af kan men zeggen, dat de verbeeldingskracht van Gorky zich meester maakt van deze waarlijk moederlijke wateren en hij er den rijken oogst zijner ideeën uit put. Hij heeft daar zijn geliefd vaderland gevonden, het eenige waarvan hij de banden, die zijn ziel er aan vaststrengelen, nooit zal verbreken. Hij heeft het gevonden tusschen die boorden, waar de onmetelijke watervlakte langsvliet, die ontsnapt aan de onmetelijke wouden, de Russische stroom bij uitnemendheid, majestueus en woest, vrij en zwaarmoedig, gastvrij voor alle dakloozen, en weerbarstig tegen de macht van den mensch, die de stroomen bedwingt; het toevluchtsoord der ballingen, het beweeglijk domein der groote opstandelingen, der Stenko's, der Razine's en der Pougatchef s ; het pad, waarop men zich onttrekt aan het juk der wetten, de weg van duizenden rondzwervende lichamen en onrustige harten» die met zijn

Sluiten