Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teren den wensch, dat zij moge blijven voortbestaan,

zich verruimen en verheffen. . , , , ,

Gorky moet hooger stijgen, als hij de nalatenschap

wil aanvaarden der groote voorgangers.

Ik stel mij Leo Tolstoï voor, aan den jongen man den bewonderenswaardigen brief schrijnend, dien hij zelf van den stervenden Tourguenief ontving, als een overdracht

van zijn macht over de geesten:

«Mijn vriend, uwe gave is U toegekomen, vanwaar

alles ons toekomt > ,

Of Rusland is in hooge mate veranderd, of Gorky moet menigmaal uit den mond zelfs van zijn meest fanatieke bewonderaars, de bede hooren, welke weleer zijn makker Konovalof tot hem richtte : — Maxime, laat mij naar den hemel kijken !

EINDE.

Sluiten