Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het tweede deel brengen wij alles wat betrek heeft op de godenvereering, in zoo verre die niet aan een bijzonderen god verbonden en dus met hem besproken is; als zijn de tempels, offers, orakels, feesten en gebruiken.

In het derde deel handelen wij over het begin, de instandhouding en het einde der wereld.

De hedendaagsche bijgeloovigheden, die zoo niet als kern, in den zin der ontwikkelingstheorie, dan toch, in anderen zin, als overblijfsels van het heidendom in nauw verband staan, met de hoogere mythologie, zullen wij, voor zoover ze ons bekend zijn, op hunne natuurlijke plaats, inlasschen.

Sluiten